Tag Archives: enerģija

Saules enerģija – vērtīgs resurss

Nereti nākas saskarties ar lietām, par kurām iepriekš neesam bijuši informēti un nezināšana par dažādām norisēm var apgrūtināt dažādas norises un finansiālas darbības. Šoreiz vairāk pastāstīsim par īpaši vērtīgu resursu – saules enerģiju.

Saules enerģijas izmantošanai ir vislielākais teorētiskais potenciāls. Tas skaidrojams ar to, ka starojums, ko saņem Zemes virsma, tūkstošiem reižu pārsniedz enerģijas pieprasījumu pasaulē. Šādas enerģijas ražošana ir nekaitīga videi jo nerada emisijas un atkritumus. Turklāt tā ir neizsmeļama un bezmaksas. Būtiski minēt, ka saules enerģijas tehnoloģijas ir uzticamas, jo tās nav atkarīgas no kurināmā cenu izmaiņām.

Saules tehnoloģijas iedala:

•             saules paneļi elektroenerģijas ražošanai;

•             saules kolektori siltumenerģijas iegūšanai.

Daži noderīgi fakti par saules enerģijas plusiem un riskiem.
Iepazīsties un izvēlies sev piemērotāko risinājumu –

•             Šobrīd Latvijā visefektīvāk ir investēt saules siltumenerģiju kolektoros;

•             Saules siltumenerģijas izmantošana, piemēram, karstā ūdens papildus sagatavošanai ir izdevīga gan mājsaimniecībām, gan dažādām sabiedriskajām ēkām, piemēram, viesnīcām, atpūtas kompleksiem, spa centriem u.c;

•             Tomēr, jārēķinās ar to, ka saules tehnoloģiju izmantošanai elektroenerģijas ražošanai Latvijas apstākļos nepieciešamas ļoti augstas kapitālizmaksas. Joprojām, norisinās plašas diskusijas par iespējām mājsaimniecībās saražoto elektroenerģiju nodot kopējā tīklā, ar izdevīgiem iepirkuma tarifiem. Tādā veidā būtu iespējams stimulēt saules enerģijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijā;

•             Saules enerģijas izmantošanai ir viens būtisks trūkums – šī enerģija ne vienmēr ir
pieejama, piemēram, naktīs un mākoņainās dienās saule nespīd. Apmākušās dienās
mākoņi izkliedē saules radiāciju, samazinās saules starojuma intensitāte,
saņemtais enerģijas daudzums ir ievērojami zemāks nekā skaidras dienas laikā;

•             Šobrīd saules tehnoloģijas elektroenerģijas izstrādei ir salīdzinoši dārgas, augsto
kapitālieguldījumu dēļ tām ir grūti konkurēt ar vēja, hidro, biomasas
koģenerāciju u.c. Tomēr saules enerģijas izmantošana ir lielisks papildinājums
energoapgādei, jo saules enerģijas izmantošana ir bezmaksas;

•             Turklāt, uzstādīto iekārtu kalpošanas ilgums ļoti liels. Ražotāji jau tagad garantē PV
moduļu ekspluatācijas laiku līdz pat 25 gadiem, bet prognozētais ilgums ir vairāk kā 30 gadi;

•             Saules enerģijas jeb saules radiācija pielietojama gan siltuma enerģijas iegūšanā
(termosolārās iekārtas (saules kolektorus) izmanto ēku apkures sistēmās, baseinu apsildē un siltā ūdens sagatavošanā; kā arī elektroenerģijas ģenerācijā (saules staru pārveidošanā tiešā elektriskajā enerģijā).

Saules enerģijas izmantošanas iespējas un priekšrocības –

•             saules enerģija ir pieejama visur pasaulē un tā ir neizsmeļama, kā arī pieejama bez
papildus maksas;

•             enerģijas ražošanas procesā nerodas nekādas emisijas un atkritumi;

•             šī enerģija neapdraud citus dabas resursus;

•             izmantojot saules kolektorus, iespējams samazināt karstā ūdens un apkures rēķinus;

•             tā ir lieliska iespēja samazināt elektroenerģijas pārvades līniju garumus (tātad, arī zudumus);

•             energoatkarības samazināšana;

•             energoapagādes diversifikācija un drošības palielināšana.

Saules enerģijas izmantošana Eiropā un Latvijā – apzinies
sev pieejamās iespējas

•             Eiropas Savienības klimata pārmaiņu samazināšanas politika veicina atjaunojamo
energoresursu (tai skaitā saules enerģijas) izmantošanu. Dalībvalstīm noteikti
mērķi AER īpatsvara palielināšanai līdz 2020. gadam, tā rezultātā, piemēram,
Vācijā saules tehnoloģiju izmantošanai ir spēcīgs valsts atbalsts;

•             Pēc PV Ģeogrāfisko informācijas sistēmas datiem – vidējais globālā starojuma ieguvums Latvijas teritorijā ir 1000 kWh/m2 – 1200 kWh/m2 gadā;

•             Būtiski minēt, ka saules enerģiju izmantot Latvijā elektroenerģijai atmaksāsies tikai
ar augstas efektivitātes tehnoloģijām un iespējami zemākiem
kapitālieguldījumiem;

•             Aptuveni 40% – 60% no gada laikā saražotās elektroenerģijas tiek saražota vasaras mēnešos, respektīvi, aptuveni vienā ceturtdaļā no gada.

Saules enerģija ir lieliska iespēja izmantot dabas resursus un neapdraudēt tos. Esi zinošs un apsver visas iespējas pirms izvēlies izmantot saules enerģijas piedāvātās iespējas.

Biogāze

Biogāze – uzzini vairāk un izmanto šo resursu savā labā.

Nereti savas nezināšanas pēc mēs pazaudējām lieliskas
investīciju iespējas. Šoreiz sīkāk pastāstīsim par biogāzi un tās pieejamību
Latvijas tirgū. Pirms izvēlies investēt vai iegādāties kādu produktu ir ļoti
svarīgi zināt gan priekšrocības, gan riskus.

Uzziņai – Biogāze ir gāze, kas sastāv no metāna, oglekļa
dioksīda, slāpekļa, ūdeņraža un sērūdeņraža. Tās būtiskākā sastāvdaļa ir
metāns, bet kopējais biogāzes sastāvs mainās atkarībā no biogāzes ražošanā
izmantotās izejvielas (substrāta). Būtiski minēt, ka biogāze tiek ražota
anaerobos apstākļos jeb vidē bez skābekļa.

Biogāze aptver dažādus enerģijas tirgus, t.sk.,
elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta degvielas tirgu.

Šai gāzei ir daudzveidīgs enerģijas nesējs un visbiežāk tiek
izmantota elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas ražošanai vai uzlabota
ievadīšanai gāzes vados vai izmantošanai par degvielu automašīnās.

Biogāzes ir ļoti daudzveidīga un to var izmantot dažādos
veidos un risinājumos –

•             biogāze
ir videi draudzīgs risinājums;

•             šo gāzi
var praktiski pielietot lauksaimniecības attīstībā;

•             biogāze
var lieliski noderēt arī atjaunojamās enerģijas ražošanā;

•             kā arī
veicināt reģionāloattīstību un sociāliekonomiskos aspektus.

Svarīgi fakti par šī resursa izmantošanu un pieejamību –

•             Biogāze
ir atjaunojams energoresurss;

•             Būtiski
minēt, ka tās ražošanas attīstības veicināšana ir viens no soļiem, lai Latvija
varētu izpildīt ES direktīvas attiecībā uz īpatsvara palielināšanu atjaunojamo
resursu izmantošanai enerģētikā;

•             Lai gan
ES vidēji līdz 2030. gadam plāno tikai 27%, Latvija kopējā bruto enerģijas gala
patēriņā apņēmusies līdz 2030. gadam palielināt atjaunojamo resursu izmantošanu
vismaz līdz 50%, vienlaikus līdz 10% pieaudzēt atjaunojamo resursu īpatsvaru
transporta sektorā.

•             Nozīmīgs
biogāzes attīstībā ir bijis 2009. gads –
58 uzņēmēji saņēma kvotu biogāzes ražošanai ar kopējo uzstādīto
elektrisko jaudu gandrīz 54 MW. Kā arī tika nodota ekspluatācijā viena iekārta
Ziemeļvidzemes atkritumu poligonā Daibē (ZAAO) ar jaudu 170 KW;

Kopš 2014.gada Latvijā darbojas 54 biogāzes stacijas –

•             sadzīves
atkritumu poligoni – 7;

•             sadzīves
notekūdeņi – 1;

•             pārtikas
ražošanas atlikumi vai notekūdeņi – 2;

•             lauksaimniecība
– 44;

•             Kopējā
uzstādītā jauda – 54,92 MW.

Interesanti fakti, ko der zināt par biogāzes efektivitāti un
ražošanu –

•             2013.
gadā tika saražots vairāk nekā 275,22 GWh elektroenerģijas (2014. gada prognoze
– 328-340 GWh, tiek strādāts vidēji ar 75% noslodzi);

•             Galvenais
mērķis ir paaugstināt biogāzes kvalitāti, jo pašlaik ir ļoti izdevīgs posms, jo
šis resurss tiek saražots un pēc tam visai bieži nelietderīgi pielietots. Tāpēc
joprojām aktuāls ir jautājums, kur saražoto biogāzi likt un kā to pēc iespējas
efektīvāk izmantot;

•             Dažādi
ražotāji nereti uzskata, ka galvenais ir augstie biogāzes iepirkuma tarifi, kas
ļauj komersantiem izdzīvot. Ekonomikas ministrija gan raida signālus, ka kaut
kas šajā jomā īsti nav kārtībā. Tāpat tiek spriests, ko darīt ar biogāzi, kuru
ražo patlaban un saražos nākotnē.

Šai problēmai ir daudz risinājumu, un viens no
vispieņemamākajiem ir saistīts ar biogāzes kvalitātes uzlabošanu. Ir zināmi
vairāki paņēmieni kā efektīvi izmantot biogāzi un tās kvalitāti.

Lai biogāzi efektīvi izmantotu ne tikai elektrības
ražošanai, bet arī kā transportlīdzekļu degvielu vai ievadītu dabasgāzes tīklā
– tā vispirms ir jāattīra no sārņiem, oglekļa dioksīda, citām blakus vielām, kā
arī jāpaaugstina metāna saturs. Šo procesu sauc par biogāzes uzlabošanu līdz
biometāna kvalitātei.

Ir ļoti svarīgi apzināties produkta vērtību un izmantot
biogāzi pēc iespējas efektīvāk. Tāpēc pirms produkta izvēles un iegādes nereti
nepieciešama padziļinātāka izpēte un sagatavošanās. Esi zinošs un iepazīsties
ar visiem nosacījumiem laikus.