Tag Archives: alternatīvā enerģija

Saules enerģija – vērtīgs resurss

Nereti nākas saskarties ar lietām, par kurām iepriekš neesam bijuši informēti un nezināšana par dažādām norisēm var apgrūtināt dažādas norises un finansiālas darbības. Šoreiz vairāk pastāstīsim par īpaši vērtīgu resursu – saules enerģiju.

Saules enerģijas izmantošanai ir vislielākais teorētiskais potenciāls. Tas skaidrojams ar to, ka starojums, ko saņem Zemes virsma, tūkstošiem reižu pārsniedz enerģijas pieprasījumu pasaulē. Šādas enerģijas ražošana ir nekaitīga videi jo nerada emisijas un atkritumus. Turklāt tā ir neizsmeļama un bezmaksas. Būtiski minēt, ka saules enerģijas tehnoloģijas ir uzticamas, jo tās nav atkarīgas no kurināmā cenu izmaiņām.

Saules tehnoloģijas iedala:

•             saules paneļi elektroenerģijas ražošanai;

•             saules kolektori siltumenerģijas iegūšanai.

Daži noderīgi fakti par saules enerģijas plusiem un riskiem.
Iepazīsties un izvēlies sev piemērotāko risinājumu –

•             Šobrīd Latvijā visefektīvāk ir investēt saules siltumenerģiju kolektoros;

•             Saules siltumenerģijas izmantošana, piemēram, karstā ūdens papildus sagatavošanai ir izdevīga gan mājsaimniecībām, gan dažādām sabiedriskajām ēkām, piemēram, viesnīcām, atpūtas kompleksiem, spa centriem u.c;

•             Tomēr, jārēķinās ar to, ka saules tehnoloģiju izmantošanai elektroenerģijas ražošanai Latvijas apstākļos nepieciešamas ļoti augstas kapitālizmaksas. Joprojām, norisinās plašas diskusijas par iespējām mājsaimniecībās saražoto elektroenerģiju nodot kopējā tīklā, ar izdevīgiem iepirkuma tarifiem. Tādā veidā būtu iespējams stimulēt saules enerģijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijā;

•             Saules enerģijas izmantošanai ir viens būtisks trūkums – šī enerģija ne vienmēr ir
pieejama, piemēram, naktīs un mākoņainās dienās saule nespīd. Apmākušās dienās
mākoņi izkliedē saules radiāciju, samazinās saules starojuma intensitāte,
saņemtais enerģijas daudzums ir ievērojami zemāks nekā skaidras dienas laikā;

•             Šobrīd saules tehnoloģijas elektroenerģijas izstrādei ir salīdzinoši dārgas, augsto
kapitālieguldījumu dēļ tām ir grūti konkurēt ar vēja, hidro, biomasas
koģenerāciju u.c. Tomēr saules enerģijas izmantošana ir lielisks papildinājums
energoapgādei, jo saules enerģijas izmantošana ir bezmaksas;

•             Turklāt, uzstādīto iekārtu kalpošanas ilgums ļoti liels. Ražotāji jau tagad garantē PV
moduļu ekspluatācijas laiku līdz pat 25 gadiem, bet prognozētais ilgums ir vairāk kā 30 gadi;

•             Saules enerģijas jeb saules radiācija pielietojama gan siltuma enerģijas iegūšanā
(termosolārās iekārtas (saules kolektorus) izmanto ēku apkures sistēmās, baseinu apsildē un siltā ūdens sagatavošanā; kā arī elektroenerģijas ģenerācijā (saules staru pārveidošanā tiešā elektriskajā enerģijā).

Saules enerģijas izmantošanas iespējas un priekšrocības –

•             saules enerģija ir pieejama visur pasaulē un tā ir neizsmeļama, kā arī pieejama bez
papildus maksas;

•             enerģijas ražošanas procesā nerodas nekādas emisijas un atkritumi;

•             šī enerģija neapdraud citus dabas resursus;

•             izmantojot saules kolektorus, iespējams samazināt karstā ūdens un apkures rēķinus;

•             tā ir lieliska iespēja samazināt elektroenerģijas pārvades līniju garumus (tātad, arī zudumus);

•             energoatkarības samazināšana;

•             energoapagādes diversifikācija un drošības palielināšana.

Saules enerģijas izmantošana Eiropā un Latvijā – apzinies
sev pieejamās iespējas

•             Eiropas Savienības klimata pārmaiņu samazināšanas politika veicina atjaunojamo
energoresursu (tai skaitā saules enerģijas) izmantošanu. Dalībvalstīm noteikti
mērķi AER īpatsvara palielināšanai līdz 2020. gadam, tā rezultātā, piemēram,
Vācijā saules tehnoloģiju izmantošanai ir spēcīgs valsts atbalsts;

•             Pēc PV Ģeogrāfisko informācijas sistēmas datiem – vidējais globālā starojuma ieguvums Latvijas teritorijā ir 1000 kWh/m2 – 1200 kWh/m2 gadā;

•             Būtiski minēt, ka saules enerģiju izmantot Latvijā elektroenerģijai atmaksāsies tikai
ar augstas efektivitātes tehnoloģijām un iespējami zemākiem
kapitālieguldījumiem;

•             Aptuveni 40% – 60% no gada laikā saražotās elektroenerģijas tiek saražota vasaras mēnešos, respektīvi, aptuveni vienā ceturtdaļā no gada.

Saules enerģija ir lieliska iespēja izmantot dabas resursus un neapdraudēt tos. Esi zinošs un apsver visas iespējas pirms izvēlies izmantot saules enerģijas piedāvātās iespējas.