Tag Archives: algas

Valsts pārvaldē dramatiska algu atšķirība

Likums nosaka, ka
ministrijām katru mēnesi jāpublisko amatpersonām izmaksātā alga, un salīdzinot
šos skaitļus redzams, ka ir ministrijas, kur gandrīz visas izmaksātās summas
rakstāmas četriem cipariem, bet ir tādas, kur alga pāri tūkstotis eiro ir tikai
nodaļas vai departamenta vadītājam. Nabadzīgākās Latvijas ministrijas noteikti
ir iekšlietu un veselības ministrija, salīdzinot tikai vienu pozīciju, proti,
algu departamentu direktoriem, februārī redzams, ka Finanšu ministrijā tā
svārstās no 3371 līdz 5285 eiro, nedaudz zemākas tās ir zemkopības ministrijā,
bet krietni iepaliek departamentu atalgojums Veselības un Iekšlietu ministrijā,
kur zemākā alga ir 1352 eiro. Protams, atalgojumu veido arī citu ierēdņu
aizvietošana un piemaksas, bet atšķirība ir dramatiska.

Advertisements