Biogāze

Biogāze – uzzini vairāk un izmanto šo resursu savā labā.

Nereti savas nezināšanas pēc mēs pazaudējām lieliskas
investīciju iespējas. Šoreiz sīkāk pastāstīsim par biogāzi un tās pieejamību
Latvijas tirgū. Pirms izvēlies investēt vai iegādāties kādu produktu ir ļoti
svarīgi zināt gan priekšrocības, gan riskus.

Uzziņai – Biogāze ir gāze, kas sastāv no metāna, oglekļa
dioksīda, slāpekļa, ūdeņraža un sērūdeņraža. Tās būtiskākā sastāvdaļa ir
metāns, bet kopējais biogāzes sastāvs mainās atkarībā no biogāzes ražošanā
izmantotās izejvielas (substrāta). Būtiski minēt, ka biogāze tiek ražota
anaerobos apstākļos jeb vidē bez skābekļa.

Biogāze aptver dažādus enerģijas tirgus, t.sk.,
elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta degvielas tirgu.

Šai gāzei ir daudzveidīgs enerģijas nesējs un visbiežāk tiek
izmantota elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas ražošanai vai uzlabota
ievadīšanai gāzes vados vai izmantošanai par degvielu automašīnās.

Biogāzes ir ļoti daudzveidīga un to var izmantot dažādos
veidos un risinājumos –

•             biogāze
ir videi draudzīgs risinājums;

•             šo gāzi
var praktiski pielietot lauksaimniecības attīstībā;

•             biogāze
var lieliski noderēt arī atjaunojamās enerģijas ražošanā;

•             kā arī
veicināt reģionāloattīstību un sociāliekonomiskos aspektus.

Svarīgi fakti par šī resursa izmantošanu un pieejamību –

•             Biogāze
ir atjaunojams energoresurss;

•             Būtiski
minēt, ka tās ražošanas attīstības veicināšana ir viens no soļiem, lai Latvija
varētu izpildīt ES direktīvas attiecībā uz īpatsvara palielināšanu atjaunojamo
resursu izmantošanai enerģētikā;

•             Lai gan
ES vidēji līdz 2030. gadam plāno tikai 27%, Latvija kopējā bruto enerģijas gala
patēriņā apņēmusies līdz 2030. gadam palielināt atjaunojamo resursu izmantošanu
vismaz līdz 50%, vienlaikus līdz 10% pieaudzēt atjaunojamo resursu īpatsvaru
transporta sektorā.

•             Nozīmīgs
biogāzes attīstībā ir bijis 2009. gads –
58 uzņēmēji saņēma kvotu biogāzes ražošanai ar kopējo uzstādīto
elektrisko jaudu gandrīz 54 MW. Kā arī tika nodota ekspluatācijā viena iekārta
Ziemeļvidzemes atkritumu poligonā Daibē (ZAAO) ar jaudu 170 KW;

Kopš 2014.gada Latvijā darbojas 54 biogāzes stacijas –

•             sadzīves
atkritumu poligoni – 7;

•             sadzīves
notekūdeņi – 1;

•             pārtikas
ražošanas atlikumi vai notekūdeņi – 2;

•             lauksaimniecība
– 44;

•             Kopējā
uzstādītā jauda – 54,92 MW.

Interesanti fakti, ko der zināt par biogāzes efektivitāti un
ražošanu –

•             2013.
gadā tika saražots vairāk nekā 275,22 GWh elektroenerģijas (2014. gada prognoze
– 328-340 GWh, tiek strādāts vidēji ar 75% noslodzi);

•             Galvenais
mērķis ir paaugstināt biogāzes kvalitāti, jo pašlaik ir ļoti izdevīgs posms, jo
šis resurss tiek saražots un pēc tam visai bieži nelietderīgi pielietots. Tāpēc
joprojām aktuāls ir jautājums, kur saražoto biogāzi likt un kā to pēc iespējas
efektīvāk izmantot;

•             Dažādi
ražotāji nereti uzskata, ka galvenais ir augstie biogāzes iepirkuma tarifi, kas
ļauj komersantiem izdzīvot. Ekonomikas ministrija gan raida signālus, ka kaut
kas šajā jomā īsti nav kārtībā. Tāpat tiek spriests, ko darīt ar biogāzi, kuru
ražo patlaban un saražos nākotnē.

Šai problēmai ir daudz risinājumu, un viens no
vispieņemamākajiem ir saistīts ar biogāzes kvalitātes uzlabošanu. Ir zināmi
vairāki paņēmieni kā efektīvi izmantot biogāzi un tās kvalitāti.

Lai biogāzi efektīvi izmantotu ne tikai elektrības
ražošanai, bet arī kā transportlīdzekļu degvielu vai ievadītu dabasgāzes tīklā
– tā vispirms ir jāattīra no sārņiem, oglekļa dioksīda, citām blakus vielām, kā
arī jāpaaugstina metāna saturs. Šo procesu sauc par biogāzes uzlabošanu līdz
biometāna kvalitātei.

Ir ļoti svarīgi apzināties produkta vērtību un izmantot
biogāzi pēc iespējas efektīvāk. Tāpēc pirms produkta izvēles un iegādes nereti
nepieciešama padziļinātāka izpēte un sagatavošanās. Esi zinošs un iepazīsties
ar visiem nosacījumiem laikus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.