Galvenais, kas jāzina pirms piesakieties kredītam internetā

 • Ātrie īstermiņa kredīti ir pieejami fiziskām personām, kas:
 1. Dzīvo Latvijas Republikā
 2. Atbilst aizdevēja noteiktajam vecuma cenzam
 3. Nav reģistrētas parādnieku datu bāzē un nav kavējušas kredīta atmaksu citās kredītiestādēs
 • Lai pieteiktos kredītam, kredītņēmējam ir jābūt mobilā telefona numuram un kontam bankā. Piesakoties kredītam, klientam ir jāreģistrējas aizdevēja mājaslapā un jāpārskaita 0,01 EUR uz aizdevēja bankas kontu, atsevišķiem aizdevējiem šī summa ir lielāka.
 • Kredītam ir iespējams pieteikties 3 veidos:
 1. Savā lietotāja profilā
 2. Sūtot SMS
 3. Zvanot klientu konsultantam
 • Aizdevējam ir tiesības atteikt kredīta piešķiršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
 • Ja kredīts tiek piešķirts, aizdevējs pārskaita kredītņēmēja pieprasīto naudas summu kredītņēmēja bankas kontā.
 • Kredītņēmējam vienlaicīgi, var būt tikai viens aktīvs kredīts.
 • Kredītņēmējam ir tiesības pieteikties kredītam neierobežotu skaitu reižu.
 • Kredītņēmējam ir jāveic kredīta atmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu starp viņu un aizdevēju.
 • Kredītņēmējam ir tiesības pagarināt kredīta atmaksas termiņu saskaņā ar aizdevēja līguma noteikumiem.
 • Par kredīta atmaksas kavēšanu kredītņēmējs maksā līgumā paredzēto kavējuma maksu – līgumsodu.
 • Kredītņēmējam ir jāievēro un jāizpilda noteikumi saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp viņu kā kredītņēmēju un aizdevēju.
 • Pirms aizņemies, izvērtē savas iespējas atmaksāt.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.